För att tillmötesgå efterfrågan ännu bättre gör vi några ändringar från och med v.6 i gruppträningsschemat:)