Många undrar oroligt om vi ska flytta vår verksamhet från Boråsvägen till lassalyckan. DET SKA VI INTE! Vi kommer att öppna ytterligare en anläggning och den kommer att ligga på lassalyckan. Befintlig anläggning i dagens lokaler kommer alltså att finnas kvar!